بدشانسی یعنی چی؟؟؟

یه سره کارمیکنی ,چشت تو کامپیوترودستت به کار,دوساعتی میشه یابیشترکه گلوت خشک شده یه لیوان چای درخواست میکنی وتازه نزدیک دهنت میبری ازبالای لیوان قیافه محترم مدیرعامل رومیبینی که بایه دسته گزارش وارداتاقت میشه ومیگه خاننننم!!!

گلوت میسوزه وچای میمونه گوشه میز وخنک میشه وشایدچندساعت بعدعوض بشهناراحت

یه سره داری کارمیکنی ویادت رفته دوتاپسربچه ی شیطون دارن مامانت رواذیت میکنن واصلا"فک فامیلی داری که میتونی بهشون تلفن بزنی واحوالی بگیری که دلت قیلی ویلی میره که بایداحوالی ازپسرابگیرم که فراموشم نکننتعجبگوشی تلفن توی دستمه که مدیرمحترم(آقای همسر)وارداتاق میشه وباچشم وابرواشاره میده که بسه خانوم به کارت برس وچقداز فامیلت وفامیلم ودوستات احوال میگیریعصبانی

چندروزی میشه که حسابی غصت زیادومشکلات جسمی روحی واصلا"نه خنده ونه شادی ودوشب پشت سرهم آمپول وسرم زدی واگه به خاطرنسبت بامدیرکارخونه نبودحتما"مرخصی استعلاجی میگرفتی ولی اومدی سرکار ودوستت برای اینکه حال وهوات عوض بشه یه اس ام اس خنده دارمیفذسته وتوبه زورمیخندی که هم اخمت واشه وهم دوستت دلش خوش بشه که کاری برای توکرده(همکارم توی اتاق میفرسته وچهره من رومیبینه) موبایل تودستته ومیخندی ...مدیرومدیرعامل محترم باهم وارداتاق میشن ومیگن خانننننننننننننننننننننمگریهکلافه

امروزتولدآبجی کوچیکست که تازه عروس شده قراره ساعت 5با عمه وخاله هام ومامان جونم بریم تولدشهورا

ساعت7.20دقیقه هم بلیط دارم برم باپسراتهران دیدن جاری عزیزم والبته مادرشوهرومحمدعلی عزیزم.

حالاببنیدمن چقدفعالم ,نیشخند 

/ 1 نظر / 24 بازدید
سپیده

اول از همه تولد خواهرتو تبریک میگم. با این همه کار و مشغله توقع داری حالت خوب باشه ؟؟؟[تعجب] امیدوارم بهتون خوش بگذره[چشمک]