سلام

خیلی وقته فرصت نشده بنویسم‘ خداروشکر خوبیم وزندگی درجریانه...

بچه ها بزرگترشدن و حس خواهروبرادریشون حسابی باهم گل میکنه و دل ماروهم به لطف خدابه زندگی گرم تر میکنن.

آفرین که حسابی سن تکرارکلماتشه و الان 4‘5کلمه رو پشت سرهم ردیف میکنه ویه جمله شیرین و بامزه میسازه مثل:

بابا بلیم پاک‘ بازی 

عپان‘ممد‘ بخوابییید

شلوارم بیپوشم!!

ایب بوخورم‘پیشته بوخورم

وقتی باباش میخوادبره سرکار‘میره دنبالش: بابا بیلیم

.....

دیروز یه حرکت ورزشی روداشتم تمرین میکردم که :

روی شکم درازمیکشیم واز پشت انگشتهای پامونوبادست میگیریم و میکشیم‘ چنددقیقه نگذشته بودکه محمدمهدی و عرفان وآفرین داشتن روبه روم همین کاررومیکردن ومن اینقدر خندیدم که قید ورزش رو زدم و بااونا به جنگ تن به تن پرداختیم.

قهقههخنده

امروز ازصبح باخودم گفتم چندروزه  خواهروخواهرزاده عزیزم  پیش مامان هستن و من برام جورنمیشه یه روز روبرم وبااونا باشم هرجورشده باید ازراه شرکت یه سره برم پیش اونا و....مشغول جمع وجورکردن کارامم که تلفنم زنگ میخوره ومحمدمهدی پشت خطه ومیگه که دلش دردمیکنه وازمدرسه میره خونه تامن برسم واونوببرم دکتر.

خیلی نگرانش شدم و زنگ زدم دکتروقت بگیرم و بعد به ساعتم نگاه کردم و...یادم اومد که به خواهرم پیامک زدم که میام ناهارپیشتون و....

میگم یه حسی دارم شایدخنده دارباشه‘امانمیدونم بقیه هم مثل منن یانه‘

بعضی آدمارووقتی میبینم‘ وقتی میبینم همش برخورداشون فیلمه ودارن میگذرونن و نمیخوان با روراستی و حسن نیت با اطرافیانشون باشن‘ یااینکه  دنبال بهانه تراشی وایرادپیداکردن ووقت تلف کردنن .... دلم درد میگره وسرم گیییییییییییج میره و چشمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام نمیبینه.

خدایا دل و نیت وزبونمون روباهم خوب نگهدار

نسبت به هم صادق و باگذشت باشیم ومهربون باشیم

ایرادات خودمون روبه دیگران نسبت ندیم وعلت کم وکاستهای خودمون رو ایراددیگرون ندونیم

روز به روز بهترازقبل بشیم وقدردان نعمتهای بزرگت باشیم

خدایییییییییییییییییییا قدردانت باشیم ‘به معنای واقعی.

/ 4 نظر / 32 بازدید
مامان شهاب

دارم حرکات ورزشی بچه ها رو تصور می کنم[خنده]

مامان دو گل

خوبه که شاد و سلامتین همتون روی ماه دختر نازو از طرف من ببوس[قلب][ماچ]

مادر کوثر

سلام سلام سال نو مبارک همیشه به شادی و سلامتی خیلی وقته دوست دارم بیام پیشتون ولی فرصت نمیشد به تک تک دوستان سر بزنم خوشحالم که تونستم بیام [قلب]