دلتنگی

دلتنگ که باشی....

/ 4 نظر / 37 بازدید
sama

اگه دلت دریا باشه درست میشه عزیزم...[قلب][گل]

مامان شهاب

دلتنگم خیلیییییییییییییییییی برای همین اومدم تا شاید با خوندن نوشته هات آروم بشم تو چرا دبتنگی آرام عزیز ؟

مریم

خدانکنه دلتنگ باشی عزززززززیزم[گریه]