فرصت خلوت

دارم گریه میکنم ‘بلندبلندواسه دل خودم. چراش روخیلی نمیدونم.  رسیدم خونه ‘پسرا رفتن کلاس کارراته وآفرین هم توراه توی سرویس خوابید و رضاهم شرکته ومن فرصت پیداکردم ....

واسه کل خستگیهام‘واسه کل دلتنگیهام‘واسه کل اشتباهاتم‘واسه کل دردلهام وواسه شکرداشته ها وواسه خواهش خواسته هام وواسه همه چی خلاصه با خودم وخدای خودم خلوت کنم.

تلفن زنگ میزنه جواب نمیدم صدام رو نشنون تاپی به خلوتم ببرن .                       هرچندوقت یکبارخودت را از خودت طلب کن‘ شایدگم شده باشی.....                                                       

/ 4 نظر / 25 بازدید
مامان جون

حس خوبیه که گاهی فقط مال خودت باشی و باخودت خلوت کنی!

سحر

مرسی آرام جان[ماچ] بله خواهرم واقعا 3 بار تولد گرفت[چشمک] چه خوبه گاهی آدم تنها برای خودش گریه کنه غمها آب میشن میریزن زمین بعدش دلت وا میشه[قلب]

ارمغان

آرام کجایی؟ پیدات نیست عزیزم با من قهری؟دیگه پیشم نمیای؟