حکمت

خداگرزحکمت ببندددری       زرحمت گشایددردیگری

ممنونم ازت خدای بزرگ,مدتی بودآرامش از زندگیم رخت بربسته بود,چندنفرازنزدیکانم هم خواسته وناخواسته درگیرمسائل من شده بودن,هم ازهمشون ممنونم...... که من روتنها نذاشتن وهم از همشون عذرمیخوام که باعث نگرانیشون شده بودم,بازم ازت ممنونم خداکه خیلی خیلی بزرگی واینفدرنعمت میدی که مثل من بنده ی حقیرت حتی فرصت شمردنش وشکرش روپیدانکنم.......ممنون,هزارهزاربار....

داده هات حکمت ونداده هات مصلحت وچقدربزرگی.....

یه روزی یه نفر به من گفت همه ماها که مشکلات حادتوزندگیمون نداریم والکی داریم به دست وپای هم میپیچیم وبهانه های مختلف واسه شروع بحث واختلاف پیدامیکنیم همیشه بایدبدونیم که داریم ازخوشی مینالیم,اولش بهم برخورد بعدبیشترکه بهش فکرکردم,الان مطمئنم که درست گفته......

/ 2 نظر / 21 بازدید
سلام

سلام همانا یاد خدا آرام بخش دلهاست

آرام

واقعا قبول دارم و چه خوبه که در عین تلخی اولیه آدم گاهی این یادآوری های به جا رو به جون دل بشنوه.