آلرژی

سلام

آلرژی میشه هم فصلی باشه هم....

مدل من اینجوریه که به بعضی حرفا وبرخوردا آلرژیدارم

یکی ازخط قرمز اعصابم رد شه ,آلرژی ام شروع میشه..

علایمش هم عینا علایم آلرژی فصلیه

سرفه,سرگیجه,آبریزش بینی,بی اشتهایی و....ضعف عمومیخنثی

دخترک دیروز همش مراقب من بود واصرارداشت استراحت کنم و ازجام بلندنشم

هرطوربودم عدسی بارگذاشتم و ....موقع شام میگه,ماااامان ,دلم نخواست توخسته بشی,نون وپنیرمیخوردیمقلبقلبقلب

باوجودی اینکه حسابی مریض هستم اما دیروز وامروز تاظهرسرکار رفتم چون فردا شرکت کارشناسهای دارایی میرن برای بازدید.....

الان دیگه قراره برم وبیفتم توی رختخواب..اما یادم میافته باید ناهاربدرستم, محمد هم پس فردا امتحان عربی داره وعرفانم ریاضی و خواب ازسرم میپره

دلم برای خانه پدری تنگ شده,یه دوش بگیرم و یه لیوان چای داااااغ ,تلویزیون روشن و یه مجله توی دستم ولم بدم جلوش........

واقعا یه جوری شده دیگه تحمل استرس ونگران بودن رونداااااااااااااااااااااااارم

/ 2 نظر / 61 بازدید
سما

سلام.انشاالله زودترخوب بشیدونگرانیهاتون کمتربشه.هیچی مثل خونه پدری نمیشه.[دلشکسته]