مسافرت با بچه ها

سلام 

چندروزی میشه از مسافرت برگشتیم اما حجم کارشرکت وخونه وتکالیف بچه ها وسرماخوردگی مجددآفرین خانم فرصت نوشتن ندادو الان فکرکردم بهترینوقته چون بچه هاخوابیدن وفردام تعطیلن وآقای همسرهم بعدازبرگشتن ازتنیسهمراه من وآفرین خانمرفتیم دیدن یکی ازدوستانشونوخانوادشون وبعدازبرگشتن شام وتلویزیون....وچون فردا با تیم تنیس برای مسابقات بایدبه اهوازبرن الان ماشین لباسشویی مشغول شستنلباسهای ایشون   میباشه ونتیجه اینکه هردوبیداریم من اینجحاو آقاتلویزیون.

اماازسفرچندروزه که  بعدازبدرقه مامانم شروعشدوسبب دیدن خواهرعزیزموگل پسروهمسر  مهمان نوازشون شد وبعدازاون باکشتی به کیش رفتیم وچندروزی با مادروبرادرهمسرم وجاری مهربانم بودیم وخیلی خیلی خوشگذشت بامحمدعلی شیرین زبون.

مسیربرگشت هم جذابیتهای خودش روداشت وبهترازاون دیدارمجددخواهروخواهرزاده دوماهه نازنینم بودو....

بعدازرسیدن از مسافرت همراه زن داداشم آش پشت پای مامانموباتاخیر درست کردیم داداش میلادطبق معمول همیشه باهمت ومحبت زحمت تقسیم اونروبه عهده گرفت و این بین سرماخوردنخانم خانما یه ذره دست وپای منوبسته بود که الحمدلله امروزبهترشد وموندپیش خالش ومن راحتتربه کارشرکت رسیدم چون دیروز وروزقبلش همراهم بود  تا نی نی خاله ازاون سرمانخوره.

درکل سفرخوبی بود وخاطره شیرینی برای ماوبچه هاشد.

آفرین  خانم قبل ازسفر شدیداسرماخورده وبیحاله من پی درمان سریعش تاسفرماوبقیه بامشکل مواجه شه

خانم خانما حسابی بابادوسته ودرحین رانندگی هم رحم نمیکنه

محمدمهدی درساحل خلیج فارسخخخخخخخخخخخانم درحال خوردن زیپس  (چیپس)آفرینم

..

....خانننننننم

و

/ 6 نظر / 35 بازدید
محمدجواد

سلام خدا برات نگهشون داره شاد باشی و پایدار[گل]

گذری عاشقانه

خدا قوت آرام بانو. ماشالله دخترت حسابی ناز شده.خدا هر سه تاشونو حفظ کنه. شاد باشید.

مادر کوثر

به به چه سفر خوبیییییییییی چه عکسای خوشملی مرسیییییی

سهیلا مامان درسا جون

یواشکی این همه پست گذاشتی و خبرم نکردی بیام جیگر طلاها رو ببینم [عصبانی] ای جان همه عکسها عالی و دوست داشتنی هستن عکسی که آفرین بغل پسر گلته عرفان عزیزمه ؟ ماشاالله چقدرم خوشگله همه گلهای خوشگلت نازن ولی نمیدونم چرا خوشگلی این پسملی به دلم نشست خدا حفظشون کنه و عاقبت به خیری شون رو ببینی الهی خوشبخت و کامرا بشن الهی ببوس گلای زیبای زندگیت رو [ماچ][گل][ماچ]