انرژی مثبت

از آدمایی که بیحوصلگی از چهرشون دادمیزنه , بیروح وبی احساسن و همیشه باید حرفای نگفتشون روبخونی نمیگم متنفرم , یا بدم میاد اما میگم که زودخسته میشم وعصبی ,  خدااینهمه نعمت ونیروبه ماداده که باانرژی باشیم وبشاش, احساس خوشبختی وخوبی بکنیم واین حس روبه دیگران منتقل کنیم, به اطرافیانمون توجه کنیم ومهم بشماریمشون اونوقت ما بیخیال همه چی , همیشه بی روح وسرد باشیم, ... به نظرمن که ناشکری . 

یه دوستایی یا آشناهایی انسان داره که وقتی میبیندشون واقعا انرژی مثبت میگیره,غمش یادش میره وفکرمیکنه قراره هزارسال دیگه باهم باشن وشادباشن وقشنگ زندگی کنن وبرعکسش افرادی بین اینها هست که واقعا نمیخوان گرم باشن!!!!!!!! آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 20 بازدید
زری*

گفتین مادر دو پسر... پس او فندقی که اون پایین هستند چی؟؟؟؟؟؟؟؟معرفی نشدند!

مامان شهاب

یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا و فی الاخره

مامان جون

بهتره بی خیالشون باشی عزیزم خودتو اذیت نکن!