سیزدهمین روز

آخرین قسمت موج وصخره رومیدیدیم وشام میخوردیم که نمیدونم چرایه دفعه اشکم دراومد,خیلی خودم روکنترل کردم اما دراومدزودجمعش کردم وبه خودم مسلط شدم....

رضابنده ی خدامرتب میگفت چی شد؟چته؟.....!!!!!!!!!

تعطیلات نوروزامسال هم خداروشکربه سلامتی گذشت ومن اصلا"نفهمیدم کی شروع شدوکی تموم شد,چندروزی مهمان داشتیم وچندروزشرکت وچندجائی هم دعوت شدیم که باشلوغی شدید واسترس رفتیم وبرگشتیم ....باهمه خوب وبدیها خداروشکرمیکنم .

اصراردارم که به خاطروضعیت جسمانیم وگرما شرکت نرم ومنزل کارهاروانجام بدم امامدیرعاملمون موافقت نمیکنه ومیگه درتوانت میبینم که بیای شرکت ,حالاسعی میکنیم هروقت خیلی خسته بودی بفرستیمت منزل!!!!!!!!!!!!!!!!!

دارم یه کتاب میخونم به اسم         چگونه درکمتراز٨دقیقه همه رابه گفتن بله واداریم

   هنوز نتونستن ازش یادبگیرم درکمتراز٨ساعت چه رسه٨دقیقه این کارروبکنم امانکات جالبی داره که خوندنش خالی از لطف نیست.

التماس دعا

/ 1 نظر / 24 بازدید
آتنا

سلام آرام عزیز. سال نو رو تبریک میگم. امید وارم که سال خوبی داشته باشی.[ماچ][ماچ]