17سال

سلام  

17سال خیلی زیاده ،هراتفاق  هر خاطره هر.....بوده باشه،بازم زیاده و فراموشی،....

اما ازدست دادن پدر هرروزهم تازه وتازه تر میشه و17سال داغ نبودش رو کمرنگ نمیکنه....

علاوه برعاطفه واحساسی که درست در هرفردی رشدوپرورش داده شده باشه، محیط وشرایط   زندگیه اونه که هرفرد بتونه احساسات،شادی یاغمش رونشون بده

من به شخصه خیلی ازشادیها و غمهام رو  همیشه پنهان کردم...... 

بعضی افراد هستند خودشون تمام لذتهاشون رو به موقع اززندگی وشرایط میبرن اما همینکه یک نفر شاد بود ثانیه شمار میذارند و کوچکترین رفتاد ایراد داربچه ات ،نمره کم دیکته.... رو به سربه هوایی تو و اینکه دنبال حاشیه هستی ربط میدن و مثال کل اقوامی رو که شاید از کم بودن فامیل یا هر دلیل دیگه رفت و آمدشون کمه به رخت میکشند و...زنده ومرده رو مثال میزنند تا تو روقانع کنند که کم برو وکم بیاو  ملاقات..زیارت قبولی...خونه مبارکی....قدم مبارکی.... همه ی اینا وقت گیره.......وبرباد دادن سرمایه است .

اگه غمگین دیدنت یا نگران،انواع واقسام سرطانها...افسردگیها... رو برات یادآوری میکنند و خودشونو غمگینتر والبته ادغام باعصبانیت میگیرند و نگران همسرت وفرزندات میشن که مبادا  مشکل غذایی یا نظافت منزل یا.... براشون پیش بیاد دراثر نگرانی تو....که اگر به جای اینها بدون حرف اضافه زدن سیکل طبیعی هر رویدادی حل بشه و انسان بتونه عواطف خودرو تخلیه کنه ،شاید خیلی از مریضیها و ضعفها وقطعا کمبودها ایجاد نشه...

نام پدر که میاد خودبه خود درد دلها شروع میشه......

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

              غم نادیدن تو بار گران است هنوز.......

/ 1 نظر / 32 بازدید
سی سیب

سلام دوست عزیزم ،من وشما در دوچیز مشترک هستیم 1 -قالب وبلاگمان یکی است که نشان میده هم سلیقه هستیم .2 - هردو از فراق پدر درد ناک ومحزونیم .من هم تحملش براین خیلی سخت است .دعایم کنید.