سال94

سلام

سال نوروبه همه تبریک میگم وارزوی سالی خوب وپربار وپرازسلامتی برای همه دارم.

سال93با همه پستی وبلندیهاش تمام شد و وارد سال جدیدی شدیم که اون هم تا چندروزدیگه از تب وتاب جدید بودن میافته و هرکس به اندازه توان وانگیزه اش میتونه ازتکراروروزمرگی اون کم کنه و شادباشه,موفق باشه و .....زننندگی کنه.

پسرای ماکه ازقبل ازتحویل سال مسافرت خوزستان روشروع کردند ودیروز 2 ظهر برگشتند و خداروشکر راضی بودند و من وبابا به جز چند روز عید دیدنی تهران وخوزستان بقیه اش در استراحت خانگی به سرمی بردیم و خیالمون راحت از بچه ها که باوجود دایی ها وخاله های مهربون وهمسراشون و البته مامان جونشون  درحال خوشی واستراحند.........

اما چندروزی میشه که خیلی دلم میخواد فقققققط سکوت باشه,سکوت وسکوت......

سکوت ......... شاید صداهای اضافه مغزم پاک بشه .

خیلی بده نتیجه بگیری که خوبی وبدی هیچچچچچ جایی نداره,خیلی بده حس کنی اطرافیانت قدرخوبی تورونمیدونن یا حداقل قدراین رونمیدونن که توبد نیستی ونمیخوای بد باشی........

دل که رنجیدازکسی خرسندکردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوندکردن مشکل است......

آرزومیکننم هرکجا هرکسی که قراره حالش بدبشه,ازکوره دربره, اذیت کنه,اذیت بشه, حال خودش وبقیه رو بد کنه, ...............خدا بهش کمک کنه, صبوووووربشه, حرمتها رونشکنه......و ای کاش: ای کاش یادبگیریم برای خالی کردن خودمون کسی رولبریز نکنیم.

/ 0 نظر / 40 بازدید